HP LaserJet 1000 Printer - Skrivaregenskaper (drivrutiner)

background image

Skrivaregenskaper (drivrutiner)

Skrivaregenskaperna styr skrivaren. Du kan ändra grundinställningarna, t ex pappersstorlek och
-typ, utskrift av flera sidor på ett enda ark, upplösning och vattenstämplar. Du kan ändra skrivare-
genskaperna på följande sätt:

Via programmet du använder för att skriva ut. Detta ändrar bara inställningarna för det
aktuella programmet.

Via Windows

®

operativsystem. Detta ändrar grundinställningarna för alla kommande

utskrifter.

Obs!

Eftersom många program använder olika metoder för att komma åt skrivaregenskaperna, beskriver
följande avsnitt de vanligaste metoderna som används i Windows 98, 2000, Millennium och Windows XP.

Ändra inställningarna för aktuellt program

Obs!

Även om stegen kan variera något mellan olika program är detta den vanligaste metoden.

1

Gå till Arkiv-menyn i programmet och välj Skriv ut.

2

I dialogrutan Skriv ut klickar du på Egenskaper.

3

Ändra inställningarna och klicka på OK.

Ändra inställningarna för alla kommande utskrifter i Windows 98, 2000 och
Millennium

1

Klicka på Start i Aktivitetsfältet i Windows och välj Inställningar och sedan Skrivare.

2

Högerklicka på ikonen för HP LaserJet 1000-skrivaren.

3

Välj Egenskaper.

4

Ändra inställningarna och klicka på OK.

Obs!

I Windows 2000 är många av dessa funktioner tillgängliga på menyn Utskriftsinställningar.

Ändra inställningarna för alla kommande utskrifter i Windows XP

1

Klicka på Start i Aktivitetsfältet i Windows och välj Control Panel (Kontrollpanelen).

2

Dubbelklicka på Printers and Other Hardware (Skrivare och annan maskinvara).

3

Klicka på Printers and Faxes (Skrivare och faxar).

4

Högerklicka på ikonen för HP LaserJet 1000-skrivaren.

5

Välj Properties (Egenskaper).

6

Ändra inställningarna och klicka på OK.

background image

SVWW

Använda skrivaregenskaper (drivrutiner) och direkthjälp 29