HP LaserJet 1000 Printer - Avbryta en utskrift

background image

Avbryta en utskrift

Du kan avbryta en utskrift från ett program eller en utskriftskö.

Om du vill stoppa skrivaren omedelbart tar du bort kvarvarande papper från skrivaren. När
skrivaren stannat använder du ett av följande alternativ.

Program: Normalt sett visas en dialogruta där du kan avbryta utskriften.

Utskriftskö: Om en utskrift väntar i en utskriftskö (datorns minne) eller i utskriftsbufferten kan
du ta bort utskriften där.

Om statuslamporna fortsätter att blinka efter det att du har avbrutit en utskrift sänder datorn
fortfarande jobbet till skrivaren. Antingen tar du bort jobbet från utskriftskön eller så väntar du tills
datorn slutat sända information. Skrivaren återvänder då till läget Redo.