HP LaserJet 1000 Printer - 5 Hantera tonerkassetter

background image

Hantera tonerkassetter

Detta kapitel innehåller följande avsnitt:

Använda HP:s tonerkassetter

Förvara tonerkassetter

Tonerkassettens förväntade livslängd

Återanvändning av tonerkassetter

Spara toner

Omfördela toner

Byta tonerkassett

background image

34 Kapitel 5 Hantera tonerkassetter

SVWW