HP LaserJet 1000 Printer - Återanvändning av tonerkassetter

background image

Återanvändning av tonerkassetter

För att minska avfallsmängden har Hewlett-Packard infört ett återvinningsprogram för tomma
tonerkassetter. En förfrankerad adressetikett finns i kartongen för den nya HP LaserJet-tonern.
Sedan 1990 har HP:s miljöprogram för tonerkassetter samlat in mer än 25 miljoner förbrukade
tonerkassetter som annars hade legat och skräpat på soptippar världen runt. Följ instruktionerna i
den nya tonerkassettens förpackning om du vill hjälpa oss i våra ansträngningar för återvinning.

När du ska installera en ny HP-tonerkassett finns information i

Byta tonerkassett

. Du kan också

följa instruktionerna i tonerkassettens förpackning. Läs informationen om återvinning som finns i
tonerkassettens förpackning samt

HP:s miljöprogram för förbrukningsartiklar

som också finns i

förpackningen.