HP LaserJet 1000 Printer - HP:s policy avseende tonerkassetter från andra tillverkare

background image

HP:s policy avseende tonerkassetter från andra tillverkare

Hewlett-Packard Company rekommenderar inte användning av tonerkassetter från andra
tillverkare än HP, varken nya, påfyllda eller renoverade. Eftersom de inte är HP-produkter har
Hewlett-Packard inget inflytande över deras utförande eller kvalitet. Service eller reparationer som
krävs pga av att du har använt tonerkassetter som inte levereras av HP lyder inte under skrivarens
garanti.

Obs!

Garantin täcker inte defekter som uppkommit till följd av att program, gränssnitt eller delar som inte
kommer från Hewlett-Packard har använts.