HP LaserJet 1000 Printer - Byta tonerkassett

background image

Byta tonerkassett

Obs!

Du kommer att känna ett visst motstånd när du öppnar tonerluckan.
Tonerkassetten lyfts upp automatiskt när tonerluckan öppnas.

1

Öppna tonerluckan och avlägsna den gamla tonerkassetten. Se

Återanvändning av tonerkassetter

eller läs återvinningsinformationen

som finns i tonerförpackningen.

VARNING

Tonerkassetten kan skadas om den utsätts för ljus. Täck över den med ett
pappersark.

2

Ta ut den nya tonerkassetten ur förpackningen och skaka den
försiktigt från sida till sida för att fördela tonern jämnt i kassetten.

3

Böj fliken på kassettens vänstra sida och bryt loss den.

4

Dra i fliken tills all tejp avlägsnats från kassetten. Lägg tillbaka fliken i
förpackningen så att den kan återvinnas.

5

Sätt in tonerkassetten i skrivaren och kontrollera att den sitter som
den ska. Stäng tonerluckan.

VARNING

Om du får toner på kläderna ska du torka bort det med en torr trasa och
sedan tvätta kläderna i kallt vatten.

Om du använder varmt vatten fastnar

tonern i tyget permanent.

1

2

3

4

5

background image

SVWW

37

6