HP LaserJet 1000 Printer - Förvara tonerkassetter

background image

Förvara tonerkassetter

Ta inte ut tonerkassetten ur förpackningen innan den ska användas. En tonerkassetts hållbarhet
är ungefär 2,5 år i en oöppnad förpackning. Om förpackningen öppnas är kassettens hållbarhet
ungefär 6 månader.

VARNING

För att tonerkassetten inte ska skadas ska den inte utsättas för ljus.