HP LaserJet 1000 Printer - Omfördela toner

background image

Omfördela toner

När tonern börjar ta slut kan bleka eller ljusa partier förekomma på de
utskrivna sidorna. Du kan eventuellt förbättra utskriftskvaliteten tillfälligt
genom att omfördela tonern, vilket innebär att du kanske kan avsluta din
påbörjade utskrift innan du ersätter tonerkassetten.

Obs!

Du kommer att känna ett visst motstånd när du öppnar tonerluckan.
Tonerkassetten lyfts upp automatiskt när tonerluckan öppnas.

1

Öppna tonerluckan och ta bort tonerkassetten från skrivaren.

VARNING

Tonerkassetten kan skadas om den utsätts för ljus. Täck över den med ett
pappersark.

2

Skaka försiktigt kassetten från sida till sida för att omfördela tonern.

VARNING

Om du får toner på kläderna ska du torka bort det med en torr trasa och
sedan tvätta kläderna i kallt vatten.

Om du använder varmt vatten fastnar

tonern i tyget permanent.

3

Sätt tillbaka tonerkassetten i skrivaren och stäng tonerluckan.

Om utskriften fortfarande är ljus måste du installera en ny tonerkassett.
I

Byta tonerkassett

finns mer information.

1

2

3

background image

36 Kapitel 5 Hantera tonerkassetter

SVWW