HP LaserJet 1000 Printer - Spara toner

background image

Spara toner

När du använder alternativet EconoMode använder skrivaren mindre toner på varje sida. Om du
väljer detta alternativ räcker tonerkassetten längre och kostnaden per sida sjunker, men samtidigt
blir utskriftskvaliteten lägre. I

Använda EconoMode (Spara toner)

finns mer information.

background image

SVWW

Omfördela toner 35