HP LaserJet 1000 Printer - Byta inmatningsvalsen

background image

Byta inmatningsvalsen

Om skrivaren ofta matar fel (inget papper eller mer än ett papper matas)
kan du behöva byta eller rengöra inmatningsvalsen. I

Tillbehör och

beställningar

finns information om hur du kan beställa en ny

inmatningsvals.

VARNING

Om du inte gör detta kan skrivaren ta skada.

1

Dra ut nätsladden ur skrivaren och vänta tills skrivaren svalnat.

2

Öppna tonerluckan och avlägsna tonerkassetten.

3

Leta reda på inmatningsvalsen.

4

Lösgör de små, vita flikarna på ömse sidor om inmatningsvalsen och
vrid den mot skrivarens framsida.

5

Dra försiktigt utmatningsvalsen uppåt och utåt.

6

Placera den nya valsen i skåran där den gamla valsen satt. I

Rengöra

inmatningsvalsen

finns mer information.

Obs!

Cirkulära och rektangulära tappar på ömse sidor förhindrar dig att placera
inmatningsvalsen på fel sätt.

Fortsättning på nästa sida.

3

2

4

1

5

6

background image

54 Kapitel 6 Felsöka skrivaren

SVWW

7

Vrid överdelen av den nya inmatningsvalsen ifrån dig tills båda sidor
snäpper i sina lägen.

8

Sätt tillbaka tonerkassetten och stäng tonerluckan.

9

Koppla in skrivaren igen.

7

8

9

background image

SVWW

Rengöra inmatningsvalsen 55