HP LaserJet 1000 Printer - Förbättra utskriftskvaliteten

background image

Förbättra utskriftskvaliteten

I detta avsnitt finns information om hur du känner igen och rättar till utskriftsdefekter.

För ljus eller blek utskrift

Tonern är nästan slut. I

Hantera tonerkassetter

finns mer information.

Papperet kanske inte uppfyller Hewlett-Packards krav (det kan till exempel vara för fuktigt eller
för grovt). I

Pappersspecifikationer

finns mer information.

Om hela sidan är ljus har utskriftstätheten ställts till ett för lågt värde, eller också kanske
EconoMode är aktivt. Gå till skrivaregenskaperna. I

Skrivaregenskaper (drivrutiner)

finns mer

information. Klicka på fliken Konfigurera och justera inställningen för utskriftstäthet. Klicka på
fliken Efterbehandling och avmarkera kryssrutan EconoMode (Spara toner). I

Spara toner

finns mer information.

Tonerfläckar

Papperet kanske inte uppfyller Hewlett-Packards krav (det kan till exempel vara för fuktigt eller
för grovt). I

Pappersspecifikationer

finns mer information.

Skrivaren kanske behöver rengöras. I

Rengöra skrivaren

eller

Rengöra utmatningsbanan

finns mer information.

Ofullständiga tecken

Det kan vara fel på ett enstaka pappersark. Försök skriva ut dokumentet igen.

Papperet kan ha en ojämn fukthalt eller fuktfläckar på ytan. Försök med att skriva ut på annat
papper. I

Pappersspecifikationer

finns mer information.

Fel på papperet. Tillverkningsprocessen kan leda till att vissa partier stöter bort tonern. Försök
med en annan typ av material eller papper eller ett annat märke.

Det kan vara fel på tonerkassetten. I

Hantera tonerkassetter

finns mer information.

Vertikala streck

Kontrollera att inmatningsfacket sitter som det ska.

Den ljuskänsliga trumman i tonerkassetten har förmodligen blivit repad. Byt till en ny
HP-tonerkassett. I

Byta tonerkassett

finns mer information.

Grå bakgrund

Kontrollera att inmatningsfacket sitter som det ska.

Gå till skrivaregenskaperna. I

Skrivaregenskaper (drivrutiner)

finns mer information. Klicka på

fliken Konfigurera och minska inställningen för utskriftstäthet. Detta minskar
bakgrundsskuggningen.

Byt till lättare papper. I

Pappersspecifikationer

finns mer information.

Kontrollera miljön runt skrivaren. Mycket torra förhållanden (låg luftfuktighet) kan öka
bakgrundsskuggningen.

Byt till en ny HP-tonerkassett. I

Byta tonerkassett

finns mer information.

background image

46 Kapitel 6 Felsöka skrivaren

SVWW

Tonern smetar

Om det sitter toner på papperets framkant kan det bero på att pappersledarna är smutsiga.
Torka av pappersledarna med en torr, luddfri trasa. I

Skrivarens delar

eller

Rengöra skrivaren

finns mer information.

Kontrollera papperets typ och kvalitet.

Byt till en ny HP-tonerkassett. I

Byta tonerkassett

finns mer information.

Fixeringstemperaturen kan vara för låg. Gå till skrivaregenskaperna. I

Skrivaregenskaper

(drivrutiner)

finns mer information. Klicka på fliken Papper och kontrollera att du har valt rätt

material eller papper i listan Optimera för.

Lös toner

Gör ren skrivaren invändigt. I

Rengöra skrivaren

finns mer information.

Kontrollera papperets typ och kvalitet. I

Pappersspecifikationer

finns mer information.

Byt till en ny HP-tonerkassett. I

Byta tonerkassett

finns mer information.

Gå till skrivaregenskaperna. I

Skrivaregenskaper (drivrutiner)

finns mer information. Klicka på

fliken Papper och kontrollera att du har valt rätt material eller papper i listan Optimera för.

Anslut skrivaren direkt till vägguttaget i stället för en grenkontakt.

Återkommande vertikala defekter

Tonerkassetten kan vara skadad. Om felet återkommer på samma ställe på varje sida måste
du byta till en ny HP-tonerkassett. I

Byta tonerkassett

finns mer information.

Toner kan ha fastnat på komponenter i skrivaren. I

Rengöra skrivaren

finns mer information.

Om defekterna uppträder på baksidan kommer problemet troligen att försvinna efter några
sidor.

Gå till skrivaregenskaperna. I

Skrivaregenskaper (drivrutiner)

finns mer information. Klicka på

fliken Papper och kontrollera att du har valt rätt material eller papper i listan Optimera för.

Felaktigt formade tecken

Om tecknen inte formas ordentligt utan får ett ihåligt utseende kan det bero på att papperet är
för blankt. Försök med ett annat papper. I

Pappersspecifikationer

finns mer information.

Om tecknen inte formas ordentligt utan går i vågor kan skrivaren behöva service. Skriv ut
Windows-testsidan. Om tecknen inte formas ordentligt bör du kontakta en auktoriserad
HP-återförsäljare eller servicerepresentant. I

Service och support

finns mer information.

Skev sida

Kontrollera att papperet placerats på rätt sätt och att pappersledarna inte ligger an för löst eller
för hårt mot pappersbunten. I

Lägga papper i inmatningsfacken

finns mer information.

Inmatningsfacket kan vara fullt. I

Lägga papper i inmatningsfacken

finns mer information.

Kontrollera papperets typ och kvalitet. I

Pappersspecifikationer

finns mer information.

background image

SVWW

Förbättra utskriftskvaliteten 47

Buktning eller vågor

Kontrollera papperets typ och kvalitet. Både hög temperatur och hög luftfuktighet kan leda till
att papperet buktar sig. I

Pappersspecifikationer

finns mer information.

Papperet kanske har legat i inmatningsfacket för länge. Vänd på pappersbunten i facket.
Försök också med att vända papperet 180° i inmatningsfacket.

Öppna luckan för rak utmatning och försök skriva ut med den raka utmatningsbanan.
I

Skrivarens utmatningsbanor

finns mer information.

Fixeringstemperaturen kan vara för hög. Gå till skrivaregenskaperna. I

Skrivaregenskaper

(drivrutiner)

finns mer information. Klicka på fliken Papper och kontrollera att du har valt rätt

material eller papper i listan Optimera för.

Skrynklor eller veck

Kontrollera att papperet har placerats på rätt sätt. I

Lägga papper i inmatningsfacken

finns mer

information.

Kontrollera papperets typ och kvalitet. I

Pappersspecifikationer

finns mer information.

Öppna luckan för rak utmatning och försök skriva ut med den raka utmatningsbanan.
I

Skrivarens utmatningsbanor

finns mer information.

Vänd pappersbunten i facket. Försök också med att vända papperet 180° i inmatningsfacket.

Tonerspridning runt kanterna

Gå till skrivaregenskaperna. I

Skrivaregenskaper (drivrutiner)

finns mer information. Klicka på

fliken Konfigurera och aktivera inställningen för överlåtelse.

Om stora mängder toner har spridits runt tecknen kanske papperet stöter bort tonern. (En liten
tonerspridning är normal vid laserutskrift.) Försök med en annan papperstyp.
I

Pappersspecifikationer

finns mer information.

Vänd pappersbunten i facket.

Använd papper avsett för laserskrivare. I

Pappersspecifikationer

finns mer information.

background image

48 Kapitel 6 Felsöka skrivaren

SVWW