HP LaserJet 1000 Printer - Den utskrivna sidan skiljer sig från den på skärmen

background image

Den utskrivna sidan skiljer sig från den på skärmen

Problem med utskrivna sidor

Problem

Lösning

Förvanskad, felaktig eller ofullständig
text

USB-kabeln kan sitta löst eller vara trasig. Pröva med följande:

Försök skriva ut ett dokument som du vet fungerar.

Anslut om möjligt USB-kabeln och skrivaren till en annan dator
och skriv ut ett dokument som du vet fungerar.

Koppla ur nätsladden, koppla ur båda ändarna av USB-kabeln,
koppla tillbaka båda ändarna av USB-kabeln och koppla tillbaka
nätsladden.

VARNING

Innan du ansluter kabeln till skrivaren ska du alltid koppla ur
skrivaren. Annars kan skrivaren skadas.

Du kan ha valt fel skrivardrivrutin när programvaran installerades.
Kontrollera att HP LaserJet 1000 har valts i skrivaregenskaperna.

Det kan vara fel på programmet. Försök skriva ut med ett annat
program.

Grafik eller text saknas, eller sidor är
tomma

Kontrollera att filen inte innehåller tomma sidor.

Förseglingstejpen kanske sitter kvar på tonerkassetten. Ta ut
tonerkassetten och dra bort förseglingstejpen. Sätt tillbaka
tonerkassetten. I

Byta tonerkassett

finns mer information.

Grafikinställningen i skrivaregenskaper kanske inte är rätt för den
typ av utskrift du försöker göra. Försök med en annan
grafikinställning i skrivaregenskaperna. I

Skrivaregenskaper

(drivrutiner)

finns mer information.

Sidformatet är inte detsamma som
på en annan skrivare

Om dokumentet skapades med en annan, eller äldre, skrivardrivrutin,
eller om programmets inställningar för skrivaregenskaper är annor-
lunda, kan sidformatet ändras när du försöker skriva ut med den nya
skrivardrivrutinen eller de nya inställningarna. Ändra upplösning, pap-
persstorlek, teckensnittsinställningar och andra inställningar.
I

Skrivaregenskaper (drivrutiner)

finns mer information.

Grafikkvalitet

Grafikinställningarna är kanske olämpliga för ditt dokument. Kontrol-
lera grafikinställningarna, till exempel upplösning, i skrivaregenska-
perna och justera dem om det behövs. I

Skrivaregenskaper

(drivrutiner)

finns mer information.

background image

44 Kapitel 6 Felsöka skrivaren

SVWW