HP LaserJet 1000 Printer - Felmeddelanden på skärmen

background image

Felmeddelanden på skärmen

Felmeddelanden på skärmen

Felmeddelande

Lösning

Skrivaren svarar inte

Kontrollera följande:

Att lampan Redo lyser.

Att nätsladden och USB-kabeln är korrekt anslutna.

VARNING

Innan du ansluter kabeln till skrivaren ska du alltid koppla ur skrivaren.
Annars kan skrivaren skadas.

Kan inte använda porten
(används av ett annat program)

Pröva med följande:

Starta om datorn.

Kontrollera att du bara kör ett program i taget.

Ogiltig åtgärd/allmänt
skyddsfel/Spool 32-fel

Ett problem har uppstått med datorsystemets resurser (minne eller
hårddisk) i Windows. Starta om datorn för att åtgärda felet.

Följ några eller alla rekommendationerna nedan för att felet inte ska
återkomma:

Kör inte så många program samtidigt. Avsluta (i stället för att minimera)
de program du inte använder. Program som skärmsläckare, virusbe-
kämpningsprogram, statusprogram, fax/telefonsvararprogram och
menyprogram använder resurser som du kan behöva för att skriva ut.

Undvik åtgärder som kräver mycket minne, som att skicka ett fax eller
köra en filmsekvens, samtidigt som du skriver ut.

Radera alla temporärfiler (filnamn.tmp) från Temp-underkatalogerna,
t ex C:\Windows\Temp.

Skriv ut med lägre upplösning.

background image

42 Kapitel 6 Felsöka skrivaren

SVWW