HP LaserJet 1000 Printer - Pappershanteringsproblem

background image

Pappershanteringsproblem

Pappershanteringsproblem

Problem

Lösning

Papperstrassel

I

Åtgärda papperstrassel

finns mer information.

Kontrollera att du skriver ut på papper som stämmer med specifikatio-
nerna. I

Pappersspecifikationer

finns mer information.

Kontrollera att du inte skriver ut på papper som är skrynkligt, vikt eller
skadat.

Kontrollera att skrivaren är ren. I

Rengöra utmatningsbanan

finns mer

information.

Om du skriver ut med den raka utmatningsbanan kan du stänga luckan
och sedan öppna den igen för att se till att de gröna utlösningsspärrarna
för papperstrassel är stängda.

Utskriften blir skev (krokig)

I

Skev sida

finns mer information.

Justera pappersledarna efter papperets längd och bredd och försök
igen. I

Skrivarens pappersledare

eller

Lägga papper i inmatningsfacken

finns mer information.

Flera ark matas samtidigt
genom skrivaren

Inmatningsfacket kan vara fullt. I

Lägga papper i inmatningsfacken

finns

mer information.

Kontrollera att papperet inte är skrynkligt, vikt eller skadat.

Skrivarens mellanlägg kan vara slitet. I

Byta skrivarens mellanlägg

finns

mer information.

Skrivaren hämtar inget papper
från inmatningsfacket

Inmatningsvalsen kan vara smutsig eller skadad. I

Rengöra

inmatningsvalsen

eller

Byta inmatningsvalsen

finns mer information.

Skrivaren får papperet att rulla
sig

I

Buktning eller vågor

finns mer information.

Öppna luckan för rak utmatning för att skriva ut med den raka
utmatningsbanan. I

Skrivarens utmatningsbanor

eller

Papper och

material

finns mer information.

Utskriften matas inte ut rätt väg Öppna eller stäng luckan för rak utmatning beroende på vilken utmatnings-

bana du vill ha. I

Skrivarens utmatningsbanor

finns mer information.

Utskriften går mycket långsamt Den högsta hastigheten för skrivaren är 10 sidor per minut. Dokumentet kan

vara mycket komplicerat. Pröva med följande:

Förenkla dokumentet (minska på grafiken etc).

Gå till skrivaregenskaperna. I

Skrivaregenskaper (drivrutiner)

finns mer

information. Klicka på fliken Papper, välj Vanligt papper i listan
Optimera för och klicka på OK.

Obs!

Detta kan medföra att tonerns fixeringstemperatur inte blir rätt om du
använder tungt papper.

Smalt eller tungt papper gör utskriften mer långsam. Använd vanligt
papper.

Utskriftshastigheten är baserad på datorns processorhastighet samt
tillgängligt minne och mängden ledigt hårddiskutrymme på datorn.
Försök att öka dessa komponenter.

background image

SVWW

Hitta lösningen 43