HP LaserJet 1000 Printer - Sidor skrevs inte ut

background image

Sidor skrevs inte ut

Statuslampor: Vilka statuslampor visas på skrivarens kontrollpanel? I

Statuslampor:

finns

mer information.

Felmeddelanden på skärmen: Visas ett meddelande på skärmen? I

Felmeddelanden på

skärmen

finns mer information.

Pappershantering: Matas papperet in i skrivaren på ett felaktigt sätt? Fastnar papperet?
I

Pappershanteringsproblem

finns mer information.