HP LaserJet 1000 Printer - Statuslampor:

background image

Statuslampor:

Statuslampor

Statuslampor

Skrivarens status

Åtgärd

Redo

Skrivaren är klar för utskrift

Inga åtgärder behövs.

Bearbetar

Skrivaren tar emot eller bearbetar data.

Vänta tills utskriften är klar.

Rengöringsläge/motortest

En rengöringssida eller motorttestsida
skrivs ut.

Vänta tills sidan är färdig och skrivaren är i läget
Redo. Detta kan ta upp till 2 minuter.
Vänta tills sidan är färdig och skrivaren är i läget
Redo.

Slut på minne

Skrivarens minne är slut.

Den aktuella sidan kanske är för komplicerad för
skrivarens minneskapacitet. Minska
upplösningen. I

Inställningar för utskriftskvalitet

finns mer information.

Luckan är öppen, papperet är slut,
ingen tonerkassett, papperstrassel,
eller utlösningsspärrarna är nere.

Skrivaren befinner sig i ett felläge
som kräver åtgärd eller hjälp från
användaren.

Kontrollera följande:

Att tonerluckan är helt stängd.

Att det finns papper. I

Lägga papper i

inmatningsfacken

finns mer information.

Att tonerkassetten är korrekt isatt i
skrivaren. I

Byta tonerkassett

finns mer

information.

Det finns inget papperstrassel. I

Åtgärda

papperstrassel

finns mer information.

Utlösningsspärrarna är uppe.

Initiering av skrivaren

Skrivarens minne återställs.

Inga åtgärder behövs.

Symbol för “släckt lampa”

Symbol för “blinkande lampa”

Symbol för “tänd lampa”

Förklaring av statuslamporna

background image

40 Kapitel 6 Felsöka skrivaren

SVWW

Allvarligt fel

Båda lamporna lyser.

Koppla ur skrivaren i 5 minuter och koppla
därefter in den igen.

Kontakta HP:s support om skrivaren
fortfarande inte fungerar. Se

Service och

support

.

USB-kabeln är inte ansluten eller det
finns ingen ström

Båda lamporna är släckta.

Kontrollera att det finns ström.

Koppla ur båda ändarna av nätsladden och
koppla därefter in dem igen.

Koppla ur nätsladden, koppla ur båda
ändarna av USB-kabeln, koppla tillbaka
båda ändarna av USB-kabeln och koppla
tillbaka nätsladden.

VARNING

Innan du ansluter kabeln till skrivaren ska du
alltid koppla ur skrivaren. Annars kan skrivaren
skadas.

Statuslampor (forts.)

Statuslampor

Skrivarens status

Åtgärd

background image

SVWW

Hitta lösningen 41