HP LaserJet 1000 Printer - Rengöra inmatningsvalsen

background image

Rengöra inmatningsvalsen

Du kan rengöra inmatningsvalsen i stället för att byta ut den.

Avlägsna inmatningsvalsen enligt steg 1-5 i

Byta inmatningsvalsen

.

1

Doppa en luddfri trasa i isopropylalkohol och gnid sedan ren valsen.

VARNING!

Alkohol är brandfarlig. Håll alkoholen och trasan borta från öppen låga.
Vänta tills alkoholen har torkat helt innan du stänger skrivaren och
ansluter nätsladden.

2

Använd en torr, luddfri trasa när du torkar av smuts som lossnat från
inmatningsvalsen.

3

Vänta tills inmatningsvalsen är helt torr innan du sätter tillbaka den i
skrivaren (enligt steg 6 till 9 i

Byta inmatningsvalsen

).

1

2

3

1

background image

56 Kapitel 6 Felsöka skrivaren

SVWW