HP LaserJet 1000 Printer - Rengöra skrivaren

background image

Rengöra skrivaren

Vid utskrift kan papper, toner och damm samlas inuti skrivaren. Med tiden kan detta leda till
kvalitetsproblem som tonerfläckar och tonersmetning. Du kan rengöra området runt
tonerkassetten samt utmatningsbanan för att avhjälpa och förebygga dessa problem. Mer
information finns under följande rubriker:

Rengöra området runt tonerkassetten

Rengöra utmatningsbanan

background image

SVWW

Rengöra skrivaren 49

Rengöra området runt tonerkassetten

Området runt tonerkassetten behöver inte rengöras ofta. Men om du
rengör området kan det förbättra kvaliteten på dina utskrifter.

1

Dra ut nätsladden och vänta tills skrivaren svalnat.

2

Öppna tonerluckan och avlägsna tonerkassetten.

VARNING

Tonerkassetten kan skadas om den utsätts för ljus. Täck över den om det
behövs. Rör inte den svarta, gummiklädda överföringsvalsen inuti
skrivaren. Om du gör det kan skrivaren skadas.

3

Använd en torr och luddfri trasa för att torka bort eventuella ansam-
lingar längs utmatningsbanan och i utrymmet för tonerkassetten.

4

Sätt tillbaka tonerkassetten och stäng tonerluckan.

5

Anslut nätsladden till skrivaren igen.

1

2

3

4

5

background image

50 Kapitel 6 Felsöka skrivaren

SVWW