HP LaserJet 1000 Printer - Skriva ut en motortestsida

background image

Skriva ut en motortestsida

Motortestsidan visar att skrivaren fungerar. När du vill skriva ut en motortestsida trycker du på
testknappen.

Sidan skrivs ut som antingen en randig sida eller en helt svart sida. Om testsidan inte skrivs ut går
du till

Statuslampor:

för mer information. Om testsidan skrivs ut som en vit sida går du till

Grafik

eller text saknas, eller sidor är tomma

för mer information.

background image

SVWW

59

7