HP LaserJet 1000 Printer - 7 Service och support

background image

Service och support

Detta kapitel innehåller följande avsnitt:

Tillgänglighet

Service på maskinvara

Utökad garanti

Riktlinjer för retur av skrivaren

Blankett för serviceinformation

Hewlett-Packards support

Försäljnings- och servicekontor över hela världen

background image

   

     !  ! " #

 $" " " %   & " #

  

' !  ( ) *   %  !