HP LaserJet 1000 Printer - Blankett för serviceinformation

background image

Blankett för serviceinformation

Blankett för serviceinformation

Vem returnerar utrustningen?

Datum:

Kontaktperson:

Telefonnummer:

Alternativ kontaktperson:

Telefonnummer:

Returnera utrustningen till följande adress:

Speciella anvisningar för
transport:

Vad skickas?

Vad ingår i returen:

Serienummer:

Bifoga om möjligt utskrifter som påvisar felet. Skicka inte tillbehör som inte behövs för att utföra
reparationen (handböcker, fack, rengöringsmateriel med mera).

Vad ska åtgärdas?
1. Beskriv felet (Vari består felet? Vad gjorde du när felet uppstod? Vilken programvara använde du? Går det
att återskapa felet?)

2. Om felet är återkommande, hur lång tid förflyter mellan felen?

3. Är enheten ansluten till något av följande? (Ange tillverkare och modellnummer.)
Persondator:

Modem: Nätverk:

4. Ytterligare kommentarer:

background image

     

     ! "!" !" 

 #$ ! % !  #$ $  !

!  & ! &&  $
'$  %    # (

 )  ) & " & 
* #  $ "$" "(

#$ #$ + , -.

/  

  $ 0 "

1 #$

$ #$ "   

!$ "  & $ " &  & "  ! % 

2 %  -

3  % #$

 

      

, "   "45677884 !" " 555

55  " 5955455+:) . ! & 

 ""   ; "$" "  

 
/ "  ! #$  $  !"  

<"49558884855+, =)85> ) ? "$ , =8)55  ) 

, -. "465599944@6+, =8)55>  ) : 2 ), -.

!" " 55555  " 5955455+:)