HP LaserJet 1000 Printer - Information om Hewlett-Packards tjänster

background image

Information om Hewlett-Packards tjänster

Kunder i USA och Kanada kan få information om lokala -HP-auktoriserade serviceleverantörer
genom att ringa 1-800-243-9816 (i USA) eller 1-800-387-3867 (i Kanada).