HP LaserJet 1000 Printer - D Tillbehör och beställningar

background image

Tillbehör och beställningar

Du kan utöka skrivarens användningsområden med olika tillbehör och förbrukningsartiklar. Du får
bäst resultat om du använder tillbehör och förbrukningsartiklar som är speciellt framtagna för
HP LaserJet 1000-skrivaren.

Beställningsinformation

Artikel

Beskrivning eller
användningsområde

Beställnings-
nummer

Förbrukningsartiklar
för skrivaren

HP Multipurpose-
papper

HP:s märkespapper för flera
användningsområden (1 förpackning
om 10 paket med 500 ark i varje).
Ring 1-800-471-4701 (i USA) om du
vill beställa ett varuprov.

HPM1120

HP LaserJet-papper

HP:s märkespapper av högsta kvalitet
för användning med
HP-LaserJet-skrivare (1 förpackning
om 10 paket med 500 ark i varje).
Ring 1-800-471-4701 (i USA) om du
vill beställa ett varuprov.

HPJ1124

HP LaserJet-OH-film

HP:s märke för OH-film avsedd för
användning med svartvita HP
LaserJet-skrivare

92296T (letter)
92296U (A4)

Tonerkassetter

UltraPrecise-
tonerkassetter

Utbyteskassett för HP LaserJet 1000.

Kassett för 2.500 sidor

C7115A

Extra dokumentation

Riktlinjer för papper och
annat utskriftsmaterial

En handledning för användning av
papper och annan materiel i
HP LaserJet-skrivare.

5963-7863

background image

92 Biliga D Tillbehör och beställningar

SVWW

Reservdelar

Inmatningsvals för
papper

Vals som hämtar upp papperet från
inmatningsfacket och matar det genom
skrivaren.

RF0-1008CN

Inmatningsfack

Används för att lägga i papper för
skrivaren.

RG0-1013CN

Inmatningsskydd

Används för att skydda papperet i
inmatningsfacket

RA0-1405CN

Mellanlägg för
skrivaren

Används för att förhindra flera ark från
att matas samtidigt genom skrivaren.

RF0-1007CN

Beställningsinformation (forts.)

Artikel

Beskrivning eller
användningsområde

Beställnings-
nummer

background image

SVWW

93

E