HP LaserJet 1000 Printer - Sakregister

background image

Sakregister 97

Sakregister

A

akustik 70
America Online

supporttjänster 66

artikelnummer 91
avbryta utskrifter 31

B

begränsad garanti 87
beställningsinformation 91
bilddefekter

bleknande utskrift 45
buktat papper 47
felaktigt formade tecken 46
grå bakgrund 45
ljus utskrift 45
lös toner 46
ofullständiga tecken 45
skev sida 46
skrynklor 47
tonerfläckar 45
tonern smetar 46
tonerspridning runt kanterna 47
veck 47
vertikala streck 45
vågigt papper 47
återkommande vertikala defekter 46

brevhuvud

skriva ut 24

C

CompuServe

supporttjänster 66

D

datablad för materialsäkerhet 74
deklaration avseende lasersäkerhet 76
delar, skrivare 14
direkthjälp

skrivaregenskaper (drivrutiner) 29

diverse deklarationer 75

E

EconoMode 31
elektriska specifikationer 70
E

NERGY

S

TAR

-märkning 73

etiketter

riktlinjer för användning 82
skriva ut 22

europeisk kundsupport 63

F

FCC-konformitet 72
felmeddelanden

på skärmen 41
statuslampor 39

felsökning

bilddefekter 45
felmeddelanden på skärmen 41
hitta lösningarna 38
pappershantering 42
papperstrassel 51
problem med utskrivna sidor 43
programvara 44
skrivare 37
statuslampor 39
utskriftskvalitet 45

Finland, laserdeklaration 77
flera sidor per ark 30

skriva ut 30

fysiska specifikationer 70
förbrukningsartiklar

beställa direkt 67
beställningsinformation 91

förtryckta blanketter

skriva ut 24

G

garanti

begränsad 87
maskinvaruservice 60
tonerkassett 89
utökad 60

grundinställningar

skrivaregenskaper (drivrutiner) 28
utskriftskvalitet 30

H

hjälp, online 29
HP SupportPack 60, 67
HP:s miljöprogram för förbrukningsartiklar 74

I

inmatningsfack 15
inmatningsvals

byta 53
rengöring 55

installera

nätverksskrivare 93
programvara 7

inställningar

skrivaregenskaper (drivrutiner) 28
utskriftskvalitet 30

J

japansk EMI-deklaration 76

K

kanadensiska DOC-bestämmelser 76
kontor 68
koreansk EMI-deklaration 76
kort

riktlinjer för användning 83
skriva ut 25

background image

98 Sakregister

SVWW

kuvert

riktlinjer för användning 82
skriva ut 23

L

laserdeklaration för Finland 77
licensavtal, programvara 86

M

maskinvara

garanti 60
installera 7
utökad garanti 60

material

anpassad storlek, utskrift 25
brevhuvud, utskrift 24
etiketter, utskrift 22
förtryckta blanketter, utskrift 24
kort, utskrift 25
kuvert, utskrift 23
lägga i 21
OH-film, utskrift 22
optimera utskriftskvalitet 20
storlekar och typer 20
välja 20

material med anpassad storlek

skriva ut 25

mellanlägg

byta 56

miljöspecifikationer 70
motortestsida 58

N

nätverksskrivare

installera 93

O

OH-film

riktlinjer för användning 82
skriva ut 22

området runt tonerkassetten

rengöring 49

P

papper

lägga i 21
optimera utskriftskvalitet 20
riktlinjer för användning 81
specifikationer 79
storlekar och typer 20
välja 20

papper med hög vikt

riktlinjer för användning 83

pappersbana

rengöring 50

pappershanteringsproblem 42
pappersledare 16
papperstrassel

åtgärda 51

portar 71
problem med utskrivna sidor 43
program för miljövänliga produkter 73
programvara

felsökning 44
installera 7
licensavtal 86

programverktyg

hämta 67

R

rengöra

inmatningsvals 55
pappersbana 50
skrivare 48

reparationstjänst 62

S

service

hitta auktoriserade leverantörer 67
informationsblankett 61
kontor 68
maskinvara 60
riktlinjer för retur av skrivaren 60
tillgänglighet 60
USA och Kanada 62
utökad garanti 60

skriva ut

brevhuvud 24
etiketter 22
förtryckta blanketter 24
kort 25
kuvert 23
material med anpassad storlek 25
OH-film 22

skrivardrivrutiner

hämta 67

skrivare

delar 14
felsökning 37
funktioner och kapacitet 71
inmatningsfack 15
installera maskinvara 7
installera programvara 7
lägga i papper 21
motortestsida 58
pappersledare 16
rengöring 48
specifikationer 70
spänningsomvandling 18
statuslampor 15, 39
stänga av 18
tonerlucka 17
utmatningsbanor 16

skrivare, nätverk

installera 93

skrivaregenskaper (drivrutiner)

använda 28
direkthjälp 29
flera sidor per ark 30
inställningar för utskriftskvalitet 30
vattenstämplar 30

skärmmeddelanden 41
spara toner 31
specifikationer

papper 79
skrivare 70

spänningsomvandling 18
statuslampor 15, 39
ström

spänningsomvandling 18
stänga av 18

background image

SVWW

Sakregister 99

support

America Online 66
beställa tillbehör och förbrukningsartiklar 67
cd-skivan HP Support Assistant 67
CompuServe 66
efter garantitiden 64
europeisk kundsupport 63
HP SupportPack 60, 67
online-tjänster 66
reparationshjälp (i USA och Kanada 62
Supportnummer i olika länder/regioner 64
skrivardrivrutiner 67
tillgänglighet 60
webben 66

supporttjänster online 66

T

tillbehör

beställa direkt 67
beställningsinformation 91

toner

EconoMode 31
omfördelning 35

tonerkassett

begränsad garanti 89
byta 36
förvara 34
förväntad livslängd 34
tonerkassetter som inte kommer från HP 34
återanvändning 34

tonerlucka 17
trassel

åtgärda 51

U

utmatningsbanor 16
utskriftsfunktioner

avbryta utskrifter 31
flera sidor per ark 30
vattenstämplar 30

utskriftskvalitet

felsökning 45
inställningar 30
optimera 20

utökad garanti 60

V

vattenstämplar 30
verktyg

hämta 67

W

webben

supporttjänster 66

Å

återanvändning av tonerkassetter 34
åtgärda papperstrassel 51

Ö

överensstämmelse med bestämmelser 75

background image

100 Sakregister

SVWW

background image
background image

hp

LaserJet 1000