HP LaserJet 1000 Printer - ¡ÒýÔÁ½ìá¹è¶ãÊáÅéÅÒ¡

background image

„µ¦¡·¤¡rŸnœÄ­Â¨³Œ¨µ„

„¦»–µÄoÁŒ¡µ³ÂŸnœÄ­Â¨³Œ¨µ„š¸Éœ³œÎµ­Îµ®¦´„µ¦Äo„´Á‡¦ºÉ°Š¡·¤¡rÁ¨ÁŽ°¦r Ánœ¢d¨r¤Ä­…°Š+3¨³Œ¨µ„…°Š

+3/DVHU-HWÞ¦——¼…o°¤¼¨Á¡·É¤Á˜·¤š¸É

¦µ¥¨³Á°¸¥—…°Šª´­—»¡·¤¡r

…o°‡ª¦¦³ª´Š

˜¦ª‹­°„¦³—µ¬Ä®oœnċªnµÅ¤n¥´ÇoŠŠ°®¦º°¤¸…°Œ¸„…µ—

…o°‡ª¦¦³ª´Š

¨³°¥nµÄoŒ¨µ„š¸É®¨»—¨°„‹µ„Ÿnœžd——oµœ®¨´ŠŒ¨µ„š¸É¤¸š¸ÉªnµŠ¦³®ªnµŠÂ˜n¨³ÂŸnœ°µ‹¤¸„µ¦¨°„°°„Ž¹ÉŠ‹³šÎµÄ®oÁ„·—

„µ¦˜·—…´—…´Êœ¦oµ¥Â¦Š

„µ¦¡·¤¡rŸnœÄ­®¦º°Œ¨µ„Ážd— µšµŠŸnµœ„¦³—µ¬ÄœÂœª˜¦ŠÄ­nª´­—»­Îµ®¦´¡·¤¡rĜ™µ—žj°œžj°œ„¦³—µ¬Ã—¥®´œ—oµœ®´ª„¦³—µ¬Á…oµÁ‡¦ºÉ°Š¨³®Šµ¥—oµœš¸É‹³¡·¤¡r

—oµœ®¥µ …¹Êœž¦´˜´ª„´Êœ„¦³—µ¬Á¦¸¥„čo‡»–­¤´˜·Á‡¦ºÉ°Š¡·¤¡rÞ¦——¼‡ÎµÂœ³œÎµš¸É

‡»–­¤´˜·Á‡¦ºÉ°Š¡·¤¡r ŗ¦Áª°¦r

‡¨·„š¸Éšȝ

3DSHU‹µ„œ´ÊœÁ¨º°„

7UDQVSDUHQF\

®¦º°

/DEHOV

‹µ„¦µ¥„µ¦˜´ªÁ¨º°„

2SWLPL]HIRU

‹µ„œ´Êœ‡¨·„š¸É

2.¡·¤¡rÁ°„­µ¦‡»–‡ª¦œÎµª´­—»š¸É¡·¤¡rÁ­¦È‹Â¨oª°°„‹µ„—oµœ®¨´Š…°ŠÁ‡¦ºÉ°Š¡·¤¡r¨³ªµŠª´­—»œ¡ºÊœŸ·ªš¸ÉÁ¦¸¥

Á¡ºÉ°žj°Š„´œª´­—»Žo°œ˜·—„´œbackground image

7+::

„µ¦¡·¤¡rŽ°Š‹—®¤µ¥

„µ¦¡·¤¡rŽ°Š‹—®¤µ¥‡ª¦ÄoÁŒ¡µ³Ž°Š‹—®¤µ¥š¸Éœ³œÎµ­Îµ®¦´Äo„´Á‡¦ºÉ°Š¡·¤¡rÁ¨ÁŽ°¦r

Þ¦——¼…o°¤¼¨Á¡·É¤Á˜·¤š¸É

¦µ¥¨³Á°¸¥—…°Šª´­—»¡·¤¡rÁ¡ºÉ°„´œÅ¤nÄ®oŽ°ŠÃ‡oŠŠ°Á¤ºÉ°¡·¤¡rÁ­¦È‹Ä®oÁžd— µšµŠŸnµœ…°Š„¦³—µ¬ÄœÂœª˜¦ŠÅªo„n°œš¸É‹³žj°œŽ°Š‹—®¤µ¥Ä®oÁ¨ºÉ°œ˜´ª„´Êœ„¦³—µ¬°°„Ä®o„ªoµŠ„ªnµ‡ªµ¤„ªoµŠ

…°ŠŽ°ŠÁ¨È„œo°¥¨³ªµŠŽ°Š‹—®¤µ¥Ã—¥®´œž¨µ¥Ž°Š—oµœš¸É˜·—­Â˜¤žmÁ…oµ˜´ªÁ‡¦ºÉ°Š¡·¤¡r

¨³®Šµ¥—oµœš¸É‹³¡·¤¡r…¹Êœ

®¤µ¥Á®˜»

®µ„žµ„Ž°Š‹—®¤µ¥°¥¼nš¸É—oµœÂ‡Ä®ožj°œ—oµœœ´ÊœÁ…oµÁ‡¦ºÉ°Š¡·¤¡r„n°œž¦´˜´ª„´Êœ„¦³—µ¬Ä®o¡°—¸„´‡ªµ¤¥µªÂ¨³‡ªµ¤„ªoµŠ…°ŠŽ°Š‹—®¤µ¥

Á¦¸¥„čo‡»–­¤´˜·Á‡¦ºÉ°Š¡·¤¡rÞ¦——¼‡ÎµÂœ³œÎµš¸É

‡»–­¤´˜·Á‡¦ºÉ°Š¡·¤¡r ŗ¦Áª°¦r‡¨·„š¸Éšȝ

3DSHU