HP LaserJet 1000 Printer - Giriş tepsisini yükleme

background image

Giriş tepsisini yükleme

1

Giriş tepsisini içeri ve aşağı doğru kaydırarak güvenli bir biçimde yazıcıya takın.

2

Ortamı yerleştirmek için ortam kılavuzlarını dışarıya ve geriye doğru itin.

3

Ortamı giriş tepsisine yerleştirin. Ortam kılavuzlarını ortam boyutuna tam oturacak şekilde
ayarlayın.

4

Giriş tepsisi kağağını takın.

1

2

3

4

3

background image

TRWW

USB kablosunu bağlama 11