HP LaserJet 1000 Printer - Yazıcı yazılımını yükleme

background image

Yazıcı yazılımını yükleme

Yazıcı yazılımını CD'den yüklemek için

1

Otomatik çalıştırma ekranından Install (Yükle) seçeneğini seçin. Otomatik olarak çalışmazsa,
Windows sistem tepsisinde, Başlat'ı ve Çalıştır'ı tıklatın, x:\setup yazın (x is CD-ROM
sürücünüzün harfidir) ve Tamam'ı tıklatın.

2

Ekrandaki yönergeleri izleyin.

background image

10 Bölüm 1 Başlangıç

TRWW