HP LaserJet 1000 Printer - Yazıcıdaki sorunları giderme

background image

Yazıcıdaki sorunları giderme

Üst durum ışığı açıksa, yazıcı yazdırmaya hazırdır.

Hiçbir durum ışığı yanmıyorsa, elektrik kablosunu ve USB kablos bağlantılarını kontrol edin.

DİKKAT

Kabloyu yazıcıya bağlamadan önce, yazıcının elektrik bağlantısını kesin. Aksi halde, yazıcı hasar
görebilir.