HP LaserJet 1000 Printer - Yazıcının bileşenlerini tanıma

background image

Yazıcının bileşenlerini tanıma

1. durum ışıkları
2. giriş tepsisi
3. giriş tepsisi için uzun ortam desteği
4. giriş tepsisi için yan ortam kılavuzları
5. toner kapağı
6. çıkış selesi

1

2

4

3

5

6

7. ortam sıkışması serbest bırakma

kolları

8. düz çıkış kapağı
9. elektrik kablosu girişi
10. USB kablosu burgu oluğu bağlantı

noktası

11. motor sınama düğmesi

9

11

10

7

8

background image

TRWW

Yazıcının bileşenlerini tanıma 15