HP LaserJet 1000 Printer - Yazıcı çıkış yolları

background image

Yazıcı çıkış yolları

Çıkış selesi

Çıkış selesi, yazıcının üst bölümünde bulunur. Düz çıkış kapağı kapalı olduğunda, basılan ortam
doğru sırayla bu selede toplanır. Normal ve büyük boyutlarda harmanlanmış belgeler yazdırırken
çıkış selesini kullanın.

background image

TRWW

Yazıcının bileşenlerini tanıma 17

Düz çıkış yolu

Düz çıkış yolu, zarf, saydam, yüksek gramajlı ortam veya yazdırıldığında kıvrılabilecek ortamlar
için kullanışlıdır. Düz çıkış kapağı açıksa, yazdırılan ortam ters sırada (sondan başa doğru) çıkar.

Not

Düz çıkış yolunu kullandığınızda, yazdırılan ortam yığınlanmaz. Yazıcıdan çıkan her yaprağı tek tek
toplamazsanız, yazdırılan ortamlar yere düşer.