HP LaserJet 1000 Printer - Yazıcı giriş tepsileri

background image

Yazıcı giriş tepsileri

Yazıcının ön bölümünde bulunan kutu biçimindeki giriş tepsisine, en çok 250 adet 75 g/m

2

, çok

sayıda zarf veya diğer baskı ortamları yerleştirilebilir.

Ortamı türleri hakkında daha fazla bilgi için, bkz.

Ortam spesifikasyonları

.

Hazır

ışığı (yeşil)

Dikkat

ışığı (sarı)

background image

16 Bölüm 2 Yazıcıyı tanıma

TRWW