HP LaserJet 1000 Printer - Özel boyutlu ortam ve kart stoğu:

background image

Özel boyutlu ortam ve kart stoğu:

HP LaserJet 1000 Series, 76 x 127 mm ile 216 x 356 mm boyutları arasındaki özel boyutlu
ortamlara veya kart stoğuna yazdırabilir.

DİKKAT

Ortamları yüklemeden önce, birbirlerine yapışmamış olmalarına dikkat edin.

Özel boyutlu ortamlara veya kart stoğuna yazdırmak için:

1

Düz çıkış kapağını açın.

2

Ortamı, dar kenarı öne, yazılacak yüzü yukarı gelecek biçimde yükleyin.Ortam kılavuzlarını,
özgün belgeye göre ayarlayın.

3

Yazıcı ayarlarında doğru boyutu seçin. (Yazılım ayarları, yazıcı ayarlarını geçersiz kılabilir.)

4

Yazıcı özelliklerine gidin. Yönergeler için bkz.

Yazıcı özellikleri (sürücü)

. Kağıt sekmesini

tıklatın, Optimize for (En iyi duruma getirilecek ortam) aşağı açılır listesinden, uygun ortamı
seçin ve Tamam'ı tıklatın.

5

Belgeyi yazdırın.

background image

26 Bölüm 3 Ortam

TRWW

background image

TRWW

27

4