HP LaserJet 1000 Printer - Antetler ve hazır formlara yazdırma

background image

Antetler ve hazır formlara yazdırma

Antetli veya hazır formlara yazdırmak için

1

Ortamı, üst bölümü öne, basılacak yüzü yukarı gelecek biçimde yükleyin. Ortamı kılavuzlarını,
kağıdın genişliğine göre ayarlayın.

2

Yazıcı özelliklerine gidin. Yönergeler için bkz.

Yazıcı özellikleri (sürücü)

. Kağıt sekmesini

tıklatın, Optimize for (En iyi duruma getirilecek ortam) aşağı açılır listesinden, uygun ortamı
seçin ve Tamam'ı tıklatın.

3

Belgeyi yazdırın.

Not

Antetli kağıda tek sayfalık açıklama yazısı ve ardından çok sayfalı belge yazdırmak için, giriş tepsisine
standart kağıt yükleyin. Standart ortamın üstüne bir sayfa antetli kağıt yerleştirin. yazıcı otomatik olarak
önce antetli kağıda yazdırır.

background image

TRWW

Özel boyutlu ortam ve kart stoğu: 25