HP LaserJet 1000 Printer - Giriş tepsisine baskı ortamı yükleme

background image

Giriş tepsisine baskı ortamı yükleme

Giriş tepsisi en çok 250 adet 20 lb kağıt alır. Daha yüksek gramajlı baskı ortamları kullanıldığında,
yerleştirilebilecek sayfa sayısı azalır (kağıt yığınının kalınlığı 25 mm’yi aşmamalıdır). Ortamı, üst
bölümü öne, basılacak yüzü yukarı gelecek biçimde yükleyin. Ortamın sıkışmasını ve baskının
yamuk olmasını önlemek için, her zaman yan ortam kılavuzlarını ve uzun ortam desteğini
ayarlayın.

DİKKAT

Kırışmış, katlanmış veya zarar görmüş bir ortama baskı yapmayı denerseniz, ortam sıkışabilir. Ayrıntılı
bilgi için bkz.

Yazıcı ortamı spesifikasyonları

.

Not

Yeni ortam eklerken, giriş tepsisindeki ortamların tümünü çıkarın ve yeni ortam yığınını düzeltin. Bu
işlem, yazıcıya aynı anda birden çok ortam yaprağı beslenmesini önler ve sıkışma riskini azaltır.