HP LaserJet 1000 Printer - Özel ortam türleri

background image

Özel ortam türleri

Saydamlar ve etiketler: Saydamları ve etiketleri, üst bölümü öne, yazılacak yüzü yukarı
gelecek biçimde yükleyin. Ayrıntılı bilgi için bkz.

Saydamlara ve etiketlere yazdırma

.

Zarflar: Zarfları, damga vurulacak dar kenarı öne, yazılacak yüzü yukarı gelecek biçimde
yükleyin. Ayrıntılı bilgi için bkz.

Zarflara yazdırma

.

Antetler ve hazır formlar: Antetli kağıtları ve hazır formları, üst bölümü öne, yazılacak yüzü
yukarı gelecek biçimde yükleyin. Ayrıntılı bilgi için bkz.

Antetler ve hazır formlara yazdırma

.

Özel boyutlu ortam ve kart stoğu: Özel boyutlu ortam ve kart stoğunu dar yüzü ileri ve
yazdırılan yüzü yukarı gelecek şekilde yükleyin. Ayrıntılı bilgi için, bkz.

Özel boyutlu ortam ve

kart stoğu:

.

background image

22 Bölüm 3 Ortam

TRWW