HP LaserJet 1000 Printer - Ortam türleri için baskı kalitesini en iyi duruma getirme

background image

Ortam türleri için baskı kalitesini en iyi duruma getirme

Yazıcı motor füzerinin sıcaklığı yazdırılan belgelerinizin kalitesini etkiler. Farklı ortam türleri baskı
kalitesini en iyileştirmek için farklı motor füzer sıcaklıkları gerektirir. Yazdırmak için kullanacağınız
ortam türünü yazıcı sürücüsünde belirtebilirsiniz. Bu motor füzerini söz konusu ortam için uygun
olan sıcaklığına getirir.

Ortam türünü yazıcı sürücüsünden değiştirmek için

1

Yazıcı özelliklerine gidin. Yönergeler için bkz.

Yazıcı özellikleri (sürücü)

.

2

Paper (Kağıt) sekmesini tıklatın.

3

Optimize for (En iyi duruma getirilecek ortam) aşağı açılır listesinde ortam türünü seçin.

4

Tamam’ı tıklatın.

Not

Özel boyutlu baskı ortamlarına yazdırılırken baskı hızı otomatik olarak düşürülür.

background image

TRWW

Giriş tepsisine baskı ortamı yükleme 21