HP LaserJet 1000 Printer - Saydamlara ve etiketlere yazdırma

background image

Saydamlara ve etiketlere yazdırma

Yalnızca lazer yazıcılar için önerilen saydamları ve etiketleri (örneğin, HP saydam film ve
HP LaserJet etiketleri) kullanın. Ayrıntılı bilgi için, bkz.

Yazıcı ortamı spesifikasyonları

.

DİKKAT

Baskı ortamını inceleyerek kırışmış, kıvrılmış veya köşelerinin yırtılmış olmamasına ve etiketlerin
eksiksiz olmasına dikkat edin.

DİKKAT

Arkası açık etiketler kullanmayın. Etiketlerin arasında boşlukları olan sayfalarda etiketler soyulabilir, ciddi
sıkışmalar oluşabilir.

Saydamlara veya etiketlere yazdırmak için

1

Düz çıkış kapağını açın.

2

Ortamı giriş tepsisine yerleştirin. Ortamının üst bölümünün öne, basılacak (kaba) yüzünün
yukarıya gelmesine dikkat edin.

3

Ortam kılavuzlarını ayarlayın.

4

Yazıcı özelliklerine gidin. Yönergeler için bkz.

Yazıcı özellikleri (sürücü)

. Kağıt sekmesini

tıklatın, Optimize for (En iyi duruma getirilecek ortam) aşağı açılır listesinden, Saydam veya
Etiketler'i seçin ve Tamam'ı tıklatın.

5

Print the document. Ortamın yapışmasını engellemek için, yazdırılan ortamı yazıcının
arkasından alın ve düz bir yüzeye yerleştirin.

background image

TRWW

Zarflara yazdırma 23