HP LaserJet 1000 Printer - Zarflara yazdırma

background image

Zarflara yazdırma

Yalnızca lazer yazıcılar için önerilen zarfları kullanın. Ayrıntılı bilgi için,
bkz.

Yazıcı ortamı spesifikasyonları

.

1

Zarfların yazdırma sırasında kıvrılmasını önlemek için, düz çıkış
kapağını kullanın.

2

Zarfları yüklemeden önce, ortam kılavuzlarını zarflardan biraz daha
geniş olacak biçimde ayarlayın.

3

Zarfları, damga vurulacak kenarı öne, yazılacak yüzü yukarı gelecek
biçimde yerleştirin.

Not

Zarfların kapağı kısa kenarda yer alıyorsa, yazıcıya önce bu kenarı
yükleyin.

4

Ortam kılavuzlarını, zarfların enine ve boyuna göre ayarlayın. Yazıcı
özelliklerine gidin. Yönergeler için bkz.

Yazıcı özellikleri (sürücü)

.

Kağıt sekmesini tıklatın, Optimize for (En iyi duruma getirilecek
ortam) aşağı açılır listesinden, Zarf'ı seçin ve Tamam'ı tıklatın.

5

Giriş tepsisi kağağını takın.

1

3

4

2

5

background image

24 Bölüm 3 Ortam

TRWW