HP LaserJet 1000 Printer - Baskı kalitesi ayarlarını anlama

background image

Baskı kalitesi ayarlarını anlama

Baskı kalitesi ayarları, sayfadaki baskının açıklık veya koyuluk derecesini ve grafiklerin nasıl
basılacağını etkiler. Belirli bir baskı ortamı türünün baskı kalitesini en iyi duruma getirmek için de
baskı kalitesi ayarlarını kullanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için, bkz.

Ortam türleri için baskı kalitesini en

iyi duruma getirme

.

Yazıcı özelliklerindeki ayarları, yazdırmakta olduğunuz iş türlerine uyacak biçimde
değiştirebilirsiniz. Baskı kalitesi seçenekleri aşağıda sıralanmıştır:

Best Quality (En İyi Kalite): Bu seçenek 600 nokta/inç (dpi) çözünürlüğünde yazdırır ve en iyi
baskı kalitesini elde etmenizi sağlar. Bu, varsayılan ayardır.

300 dpi: Bu seçenek işin daha hızlı yazdırılması için daha düşük bir çözünürlükte yazdırır.

Custom (Özel): Bu seçeneği kendi özel baskı kalitesi ayarlarınızı belirlemek için
kullanabilirsiniz.

EconoMode (Toner Tasarrufu): Bu seçenek daha az toner kullanarak yazdırır. Bu seçenek
taslak yazdırma uygundur.

Baskı kalitesi ayarlarını değiştirmek için

1

Yazıcı özelliklerine gidin. Yönergeler için bkz.

Yazıcı özellikleri (sürücü)

.

2

Finishing (Bitirme) sekmesini tıklatın.

3

Baskı Kalitesi seçeneğini seçin.

4

Seçtiğiniz seçeneğin çıktı ve grafik ayarlarını değiştirmek için, Details'ı (Ayrıntılar) tıklatın.