HP LaserJet 1000 Printer - Filigranlar yazdırma

background image

Filigranlar yazdırma

Filigran seçeneğini kullanarak, varolan bir belgenin fonuna metin basabilirsiniz. Örneğin, belgenin
ilk sayfasında veya tüm sayfalarında büyük, gri harflerle çapraz olarak Taslak veya Gizli yazmasını
isteyebilirsiniz.

Filigran özelliğine erişmek için

1

Yazılım uygulamanızı kullanarak yazıcının özelliklerine erişin. Yönergeler için bkz.

Yazıcı

özellikleri (sürücü)

.

2

Effects (Efektler) sekmesini tıklatın ve belgenize yazdırmak istediğiniz filigranı belirtin.

3

Tamam’ı tıklatın.