HP LaserJet 1000 Printer - Yazıcı özellikleri (sürücü) ve yardıma erişim

background image

Yazıcı özelliklerine (sürücü) ve yardıma erişim

Bu bölüm aşağıdaki konularda bilgi verir:

Yazıcı özellikleri (sürücü)

Yazıcı özellikleri çevrim içi yardımı

Yazıcı özellikleri (sürücü)

Yazıcı özellikleri yazıcıyı denetler. Ortam boyutu ve türü, birden çok sayfayı tek sayfaya yazdırma
(forma baskı), çözünürlük ve filigran gibi varsayılan ayarları değiştirebilirsiniz. Yazıcı özelliklerine
aşağıdaki yollardan ulaşabilirsiniz:

Yazdırma için kullandığınız yazılım uygulaması aracılığıyla. Bu yöntem, yalnızca geçerli
yazılım uygulamasının ayarlarını değiştirir.

Windows

®

işletim sistemi aracılığıyla. Bu yöntem, daha sonra gerçekleştireceğiniz tüm

yazdırma işlerinin varsayılan ayarlarını değiştirir.

Not

Yazılım uygulamalarının çoğu, yazıcı özelliklerine ulaşmak için farklı bir yöntem kullandığı için, aşağıdaki
bölümde Windows 98, 2000, Millennium, ve Windows XP’de kullanılan en yaygın yöntemler
açıklanmıştır.

Yalnızca geçerli yazılım uygulamasının ayarlarını değiştirmek için

Not

İzlenecek adımlar, yazılım uygulamaları arasında farklılık gösterebilir, ancak bu en yaygın yöntemdir.

1

Yazılım uygulamasının Dosya menüsünde, Yazdır'ı tıklatın.

2

Yazdır iletişim kutusunda, Özellikler'i tıklatın.

3

Ayarları değiştirin ve Tamam'ı tıklatın.

Windows 98, 2000 ve Millennium'da tüm gelecek yazdırma işleri için
varsayılan ayarları değiştirmek üzere

1

Windows sistem tepsisinde, Başlat'ı tıklatın, Ayarlar'ı seçin ve Yazıcılar'ı tıklatın.

2

HP LaserJet 1000 yazıcı simgesini sağ tıklatın.

3

Özellikler'ı tıklatın.

4

Ayarları değiştirin ve Tamam'ı tıklatın.

Not

Windows 2000'de, bu özelliklerin çoğu Yazdırma Tercihleri menüsünden kullanılabilir.

Windows XP'de tüm gelecek yazdırma işleri için varsayılan ayarı
değiştirmek üzere

1

Windows sistem tepsisinden, Başlat'ı ve Denetim Masası'nı tıklatın.

2

Yazıcılar ve Diğer Donanım'ı çift tıklatın.

3

Yazıcılar ve Fakslar'ı tıklatın.

4

HP LaserJet 1000 yazıcı simgesini sağ tıklatın.

5

Özellikler'ı tıklatın.

6

Ayarları değiştirin ve Tamam'ı tıklatın.

background image

TRWW

Yazıcı özelliklerine (sürücü) ve yardıma erişim 29