HP LaserJet 1000 Printer - Durum ışığı düzenleri

background image

Durum ışığı düzenleri

Durum ışığı düzenleri

Durum ışıkları Yazıcı durumu

Yapılacak işlem

Hazır

Yazıcı baskıya hazır.

Hiçbir işlem yapılması gerekmiyor.

İşleniyor

Yazıcı veri almakta veya işlemekte.

İşin basılmasını bekleyin.

Temizleme Modu/Motor testi

Temizleme sayfası veya motor test
sayfası yazdırılıyor.

Temizleme sayfasının yazdırılmasını ve
yazıcının Hazır moduna geçmesini bekleyin. Bu
2 dakika kadar zaman alabilir.
Motor test sayfasının yazdırılmasını ve yazıcının
Hazır moduna geçmesini bekleyin.

Bellek yetersiz

Yazıcı belleği yetersiz.

Yazdırdığınız sayfa, yazıcının bellek kapasitesi
için fazla karmaşık olabilir. Çözünürlüğü
azaltmayı deneyin. Ayrıntılı bilgi için, bkz.

Baskı

kalitesi ayarlarını anlama

.

Kapak açık, ortam bitti, toner kartuşu
yok veya ortam sıkışma kolları basılı

Yazıcı hata durumuna geçti ve
operatörün bir işlem yapması veya
yardım bilgilerine bakması gerekiyor.

Aşağıdakileri kontrol edin:

Toner kapağı tam olarak kapalı.

Ortam yüklü. Yönergeler için bkz.

Giriş

tepsisine baskı ortamı yükleme

.

Toner kartuşu yazıcıya doğru biçimde
takılmış. Yönergeler için bkz.

Toner

kartuşunu değiştirme

.

Ortamı sıkışması yok. Yönergeler için bkz.

Yazıcıdaki ortam sıkışmalarını giderme

.

Ortam sıkışması kolları dikey konumda.

Yazıcı başlatılıyor

Yazıcı başlatma işlemi gerçekleştiriliyor.

Hiçbir işlem yapılması gerekmiyor.

“Işık sönük” durumunu gösteren simge

“Işık yanıp sönüyor” durumunu gösteren simge

“Işık yanık” durumunu gösteren simge

Durum ışığı açıklamaları

background image

40 Bölüm 6 Yazıcı sorunlarını giderme

TRWW

Önemli hata

İki ışık da yanıyor.

Yazıcının kablosunu çekip beş dakika
bekleyin ve kabloyu yeniden takın.

Yazıcı hata vermeye devam ediyorsa,
HP Destek’i arayın. Bkz.

Servis ve destek

.

USB kablosu bağlı değil, elektrik yok

İki ışık da kapalı.

Elektrik olduğundan emin olun.

Elektirk kablosunun iki bağlantısını da
çıkarın ve yeniden takın.

Elektirk kablosunu çekin, USB kablosunun
iki ucunun bağlantısını da kesin, USB
kablosunu yeniden bağlayın ve elektrik
kablosunu yeniden bağlayın.

UYARI

Kabloyu yazıcıya bağlamadan önce, yazıcının
elektrik bağlantısını kesin. Aksi halde, yazıcı
hasar görebilir.

Durum ışığı düzenleri (devam)

Durum ışıkları Yazıcı durumu

Yapılacak işlem

background image

TRWW

Çözümü bulma 41