HP LaserJet 1000 Printer - Ortam kullanma sorunları

background image

Ortam kullanma sorunları

Ortam kullanma sorunları

Sorun

Çözüm

Ortam sıkışması

Ayrıntılı bilgi için, bkz.

Yazıcıdaki ortam sıkışmalarını giderme

.

Kullandığınız baskı ortamının özelliklere uyduğundan emin olun.
Ayrıntılı bilgi için, bkz.

Yazıcı ortamı spesifikasyonları

.

Kullandığınız ortamın kırışmış, katlanmış veya zarar görmüş
olmadığından emin olun.

Yazıcının temiz olduğundan emin olun. Ayrıntılı bilgi için, bkz.

Yazıcı

ortamı yolunu temizleme

.

Baskı için düz çıkış yolunu kullanıyorsanız, ortam sıkışması açma
kollarının kapalı olduğundan emin olmak için kapağı açıp yeniden
kapatın.

Sayfa yamuk (eğri)

Ayrıntılı bilgi için, bkz.

Yamuk sayfa

.

Ortamı kılavuzlarını basılmakta olan sayfanın enine ve boyuna göre
ayarlayın ve yazdırma işlemini yeniden deneyin. Daha fazla bilgi almak
için,bkz.

Yazıcı ortamı kılavuzları

veya

Giriş tepsisine baskı ortamı

yükleme

.

Yazıcıya aynı anda birden çok
baskı ortamı yaprağı besleniyor

Giriş tepsisi fazla dolu olabilir. Ayrıntılı bilgi için, bkz.

Giriş tepsisine

baskı ortamı yükleme

.

Ortamın kırışmış, katlanmış veya zarar görmüş olmadığından emin olun.

Yazıcı ayırma pedi aşınmış olabilir. Ayrıntılı bilgi için, bkz.

Yazıcı ayırma

pedinin değiştirilmesi

.

Yazıcı, ortamı giriş tepsisinden
baskı ortamı almıyor

Alım yapan rulo kirli veya hasarlı olabilir. Yönergeler için

Kağıt alma

silindirini temizleme

veya

Kağıt alma silindirini değiştirme

konusuna bakın.

Yazıcı kağıdın kıvrılmasına
neden oldu

Ayrıntılı bilgi için, bkz.

Kıvrılma veya dalgalanma

.

Düz çıkış almak için düz çıkış kapağını açın. Daha fazla bilgi almak için,
bkz.

Yazıcı çıkış yolları

veya

Ortam

.

Yazıcı, yazdırılan ortamı doğru
yola vermiyor

Kullanmak istediğiniz çıkış yolunu göstermek için düz çıkış kapağını açın
veya kapatın. Ayrıntılı bilgi için, bkz.

Yazıcı çıkış yolları

.

Yazdırma işi aşırı yavaş

Yazıcının maksimum hızı dakikada 10 sayfadır. Yazdırma işiniz fazla
karmaşık olabilir. Aşağıdakileri deneyin:

Belgenizin karmaşıklığını (örneğin, grafiklerin sayısını) azaltın.

Yazıcı sürücüsünde yazıcı özelliklerine erişin. Yönergeler için bkz.

Yazıcı özellikleri (sürücü)

. Paper (Kağıt) sekmesini tıklatın, Optimize

for (En iyi duruma getirilecek ortam) aşağı açılır listesinden, Düz Kağıt
seçin ve Tamam'ı tıklatın.

Not

Yüksek gramajlı ortam kullanıyorsanız, bu işlem tonerin uygun biçimde
korunmamasına neden olur.

Dar veya yüksek gramajlı ortamlar, baskı hızını düşürür. Normal ortam
kullanın.

Yazdırma hızı PC işlemcisinin hızına, bellek miktarına be PC'nizde
kullanılabilir durumda olan sabit disk alanının miktarına bağlıdır. Bu
bileşenleri artırmayı deneyin.

background image

TRWW

Çözümü bulma 43