HP LaserJet 1000 Printer - Sayfalar yazdırılmadı

background image

Sayfalar yazdırılmadı

Durum ışığı düzenleri: Yazıcıda nasıl bir durum ışığı düzeni görüntülenir? Ayrıntılı bilgi için,
bkz.

Durum ışığı düzenleri

.

Ekrandaki hata mesajları: Ekranda bir hata mesajı var mı? Ayrıntılı bilgi için, bkz.

Ekrandaki

hata mesajları

.

Ortamı kullanımı: Yazıcı ortamı hatalı biçimde mi alıyor? Ortamı sıkışmaları var mı? Ayrıntılı
bilgi için, bkz.

Ortam kullanma sorunları

.