HP LaserJet 1000 Printer - Yazıcı ayırma pedinin değiştirilmesi

background image

Yazıcı ayırma pedinin değiştirilmesi

Not

Ayırma pedini değiştirmeden önce, kağıt alma silindirini temizleyin.
Yönergeler için bkz.

Kağıt alma silindirini temizleme

.

Giriş tepsisi aynı anda birden çok kağıt besliyorsa, yazıcı ayırma pedini
değiştirmeniz gerekebilir. Yinelenen besleme sorunları yazıcı ayırma
pedinin aşındığını gösterir. Yeni bir yazıcı ayırma pedi sipariş etmek için

Aksesuarlar ve sipariş verme bilgileri

konusuna bakın.

1

Yazıcının elektrik kablosunu çıkarın ve yazıcının soğumasını bekleyin.

2

Giriş tepsilerini çıkarın.

3

Mavi renkli ayırma pedini bulun

4

Ayırma pedini yaylı yuvasından kurtarmak için, ayırma pedinin
altındaki yuvaya düz uçlu bir tornavida yerleştirin ve kulakçıklar
serbest kalıncaya kadar döndürün.

5

Bir elinizle giriş tepsisindeki açıklıktan yaylı tabana (A) ulaşarak
tabanı aşağı doğru bastırın. Diğer elinizle, ayırma pedini yukarı doğru
çekin (B).

6

Bir elinizle, yeni ayırma pedini eski pedin yuvasına (A) yerleştirin.
Diğer elinizle giriş tepsisindeki açıklıktan yaylı tabana (B) ulaşarak
tabanı aşağı doğru bastırın.

Not

Doğru yerleştirmenizi sağlamak için sağdaki kulakçık biraz daha büyüktür.

Devamı sonraki sayfada

1

2

3

4

5

6

background image

TRWW

Yazıcı ayırma pedinin değiştirilmesi 57

7

Ayırma pedinin her iki kenarından bastırarak sıkıca yerine yerleştirin.

DİKKAT

Ayırma pedinin düzgün durmasına ve ayırma pedi ile yaylı taban arasında
boşluk kalmamasına dikkat edin. Ayırma pedi düzgün durmuyorsa veya
kenarlardan biri daha yüksekteyse, ayırma pedini çıkarın, büyük kulakçığın
sağda olmasına dikkat edin ve pedin her iki kenarına bastırarak yerine
yerleştirin.

8

Kağıt alma silindirini, toner kartuşunu ve giriş tepsisini yeniden takın.
Yazıcıyı çalıştırmak için tekrar prize takın.

7

8

background image

58 Bölüm 6 Yazıcı sorunlarını giderme

TRWW