HP LaserJet 1000 Printer - Yazıcıdaki ortam sıkışmalarını giderme

background image

Yazıcıdaki ortam sıkışmalarını giderme

Bazen, bir yazdırma işlemi sırasında ortam sıkışır. Nedenlerin bazıları aşağıdakiler olabilir:

Giriş tepsisi yanlış dolduruldu veya çok dolu. Ayrıntılı bilgi için, bkz.

Giriş tepsisine baskı

ortamı yükleme

.

Ortamı HP özelliklerine uygun değil. Ayrıntılı bilgi için, bkz.

Yazıcı ortamı spesifikasyonları

.

Not

Yeni ortam eklerken, giriş tepsisindeki ortamların tümünü çıkarın ve yeni ortam yığınını düzeltin. Bu
işlem, yazıcıya aynı anda birden çok ortam yaprağı beslenmesini önler ve sıkışma riskini azaltır.

Ortamı sıkışmaları, yazılım hata mesajı ve yazıcı durum ışıklarıyla bildirilir. Ayrıntılı bilgi için, bkz.

Durum ışığı düzenleri

.

Ortam sıkışmalarının sık görüldüğü yerler

Toner kartuşu bölgesi: Yönergeler için

Sıkışmış sayfayı çıkarma

konusuna bakın.

Giriş tepsisi bölgesi: Sayfanın ucu hala giriş tepsisinden görünüyorsa, sayfayı yırtmamaya
özen göstererek yavaşça çekin ve giriş tepsisinden çıkarmaya çalışın. Bir zorlama
hissediyorsanız, yönergeler için bkz.

Sıkışmış sayfayı çıkarma

.

Çıkış yolları: Sayfanın ucu çıkış selesinden görünüyorsa, sayfayı yırtmamaya özen
göstererek yavaşça çekin ve seleden çıkarmaya çalışın. Bir zorlama hissediyorsanız,
yönergeler için bkz.

Sıkışmış sayfayı çıkarma

.

Not

Ortamı sıkışmasından sonra yazıcıda yapışmamış toner kalabilir. Birkaç sayfa yazdırıldıktan sonra bu
toner temizlenir.

background image

52 Bölüm 6 Yazıcı sorunlarını giderme

TRWW

Sıkışmış sayfayı çıkarma

DİKKAT

Ortamı sıkışmaları, sayfada yapışmamış toner kalmasına neden olabilir.
Toner giysilerinize bulaşırsa, lekeyi kuru bir bezle silin ve giysiyi soğuk
suyla yıkayın. Sıcak su, tonerin kumaşa kalıcı olarak işlemesine neden
olur.

1

Toner kapağını ve düz çıkış kapağını açın.

2

Ortam sıkışması açma kollarını aşağı doğru çevirin.

DİKKAT

Toner kartuşunun zarar görmesini önlemek için, kartuşu ışığa maruz
bırakmayın.

3

Toner kartuşunu çıkarın ve bir kenara koyun.

4

Kağıdın en fazla görünen kısmını (bu kağıdın ortası da olabilir) iki
elinizle kavrayarak dikkatli biçimde yazıcıdan çıkarın. Toner kartuşu
alanını (A) ve düz çıkış yolunu (B) iyice kontrol ettiğinizden emin olun.

5

Sıkışan ortamı çıkardıktan sonra, toner kartuşunu yerine takın ve
toner kapağı ile düz çıkış kapağını kapatın.

Not

Düz çıkış kapağını kapattığınızda, açma kolları da otomatik olarak
kapanır.

Ortam sıkışmasını giderdikten sonra, yazıcıyı fişten çekip yeniden
takmanız gerekebilir.

Not

Yeni ortam eklerken, giriş tepsisindeki tüm ortamları çıkarın ve yeni ortam
yığınını düzeltin.

1

2

3

4

5

background image

TRWW

Kağıt alma silindirini değiştirme 53