HP LaserJet 1000 Printer - Yazıcı ortamı y lunu temizleme

background image

Yazıcı ortamı yolunu temizleme

Çıktılarda toner lekeleri, füzer ve silindirlerde birikme yapabilen fazla ortam ve toner parçacıklarını
temizlemek için HP LaserJet temizleme hizmet programını kullanın. Ortam yolunu temizlemek
yazıcının ömrünü uzatabilir.

Not

En iyi sonuç için bir sayfa saydam kullanın. Saydamınız yoksa, pürüzsüz yüzeyi olan kopyalayıcı grad
ortamı (70 - 90 g/m

2

) kullanabilirsiniz.

1

Yazıcının boşta ve Hazır ışığının yanıyor olduğundan emin olun.

2

Ortamı giriş tepsisine yerleştirin.

3

Yazıcı özelliklerine gidin. Yönergeler için bkz.

Yazıcı özellikleri (sürücü)

. Configure

(Yapılandır) sekmesini tıklatın ve Cleaning Page'de (Temizleme Sayfası) Start'ı (Başlat)
tıklatın.

Temizleme işlemi yaklaşık 2 dakika sürer.

background image

TRWW

Yazıcıdaki ortam sıkışmalarını giderme 51