HP LaserJet 1000 Printer - Servis bilgi formu

background image

Servis bilgi formu

Servis bilgi formu

Aygıtı geri gönderen:

Tarih:

Bağlantı kurulacak kişi:

Telefon numarası:

Bağlantı kurulacak diğer kişi:

Telefon numarası:

İade adresi:

Özel nakliye talimatları:

Gönderilen:

Model numarası:

Seri numarası:

Aygıtınızı geri gönderirken, lütfen ilgili tüm çıktıları ekleyin. Onarım için gerekli olmayan donatıları
göndermeyin (örneğin, ortam tepsileri, el kitapları ve temizlik gereçleri)

Giderilecek sorunlar:
1. Hatanın koşullarını tanımlayın (Hata neydi? Bu hata oluştuğunda ne yapıyordunuz? Hangi yazılımı
kullanıyordunuz? Hatanın yinelenmesini sağlayabilir misiniz?

2. Bu hata aralıklarla meydana geliyorsa, arada geçen zaman nedir?

3. Birim aşağıdakilerden birine bağlı mı? (Lütfen üreticiyi ve model numaralarını belirtin.)
Kişisel Bilgisayar

Modem:

Ağ:

4. Ek açıklamalar:

background image

62 Bölüm 7 Servis ve destek

TRWW