HP LaserJet 1000 Printer - Yazıcıyı yeniden paketleme hakkında yönergeler

background image

Yazıcıyı yeniden paketleme hakkında yönergeler

Yazıcıyı yeniden paketlerken aşağıdaki yönergeleri izleyin:

Mümkünse, baskı örneklerini ve doğru şekilde yazdırılamayan kağıt veya diğer bir ortamdan
5 - 10 yaprağı pakede koyun.

Yazıcıya takılı tüm kablo, tepsi ve isteğe bağlı donatıları çıkartın ve saklayın.

Toner kartuşunu çıkartın ve saklayın.

DİKKAT

Toner kartuşunun zarar görmemesi için, kartuşu kendi paketinde saklayın veya ışığa maruz kalmayacağı
bir yere kaldırın.

Mümkünse, orijinal koliyi ve ambalaj malzemesini kullanın. Yanlış ambalajlamanın sonucu
olarak doğacak nakliye hasarları, sizin sorumluluğunuzdadır
. Yazıcının ambalajını elden
çıkardıysanız, bölgenizdeki bir kargo veya paket gönderme servisine başvurarak yeniden
ambalajlama olanakları hakkında bilgi alın.

Servis bilgi formunun tam bir kopyasını ekleyin. Bkz.

Servis bilgi formu

.

Hewlett-Packard, aygıtınızı nakliye için sigortalamanızı önerir.

background image

TRWW

Servis bilgi formu 61