HP LaserJet 1000 Printer - Çevreyi Koruma

background image

Çevreyi Koruma

Hewlett-Packard şirketi çevreye duyarlı bir tutumla kaliteli ürünler üretme sorumluluğunu
üstlenmiştir. Bu ürün, çevreye verilebilecek zararları en az düzeye indirecek özelliklerle
tasarlanmıştır.

ozon üretimini ortadan kaldırır.

Bu ürün kayda değer miktarda ozon gazı üretmez (O

3

).

enerji tüketimini azaltır.

Ürünün yüksek verimliliğini azaltmadan giderleri azaltan PowerSave (Güç Tasarrufu) modunda
enerji kullanımı belirgin biçimde azalır. Bu ürün, ofis ürünlerindeki enerji verimliliğini artırmayı
amaçlayan gönüllü bir program olan E

NERGY

S

TAR

®

kullanımı için yetkilidir.

E

NERGY

S

TAR

®

United States Environmental Protection Agency'nin (Amerika Birleşik Devletleri

Çevre Koruma Kurumu) ABD tescilli markasıdır. Bir E

NERGY

S

TAR

®

ortağı olarak, Hewlett-Packard

Company bu ürünün enerji verimliliği açısından E

NERGY

S

TAR

®

tüzüğüne uygun olduğuna karar

vermiştir. Daha fazla bilgi için, bkz.

http://www.epa/gov/energystar/

.

Toner tüketimi

EconoMode dikkate değer derecede az toner kullanır

,

böylece toner kartuşunun ömrü uzar.

Ortam kullanımı

Bu ürünün Forma baskı (birden çok sayfayı tek sayfaya yazdırma) özelliği ortam ve doğal kaynak
kullanımını kullanımını azaltabilir.

Plastik kullanımı

25 gramın üzerindeki yeniden değerlenebilir plastik parçalar uluslararası standartlara göre
işaretlenerek ürün kullanılmaz hale geldiğinde bu parçaların belirlenmesi kolaylaştırılmıştır.

HP LaserJet yazdırma gereçleri

Birçok ülke/bölgede bu ürüne ilişkin yazdırma gereçleri (toner kartuşu, dram ve ısıtıcı) HP
Yazdırma Gereçleri Çevre Programı aracılığıyla Hewlett-Packard’a geri dönmektedir. Bu kullanımı
kolay ve ücretsiz geri alma programı 25’den fazla ülke/bölgede uygulanmaktadır. Çok dilli program
bilgileri ve talimatlar her yeni HP Toner Kartuşunda ve Tüketim Kutusunda bulunur.

background image

74 Ek A Yazıcı spesifikasyonları

TRWW

HP Yazdırma Gereçleri Çevre Programı

1990 yılından bu yana HP LaserJet Yazdırma Gereçleri Çevre Programı çerçevesinde 39 milyon
kullanılmış toner kartuşu toplanarak bunların çevreye atılması önlenmiştir. HP LaserJet toner
kartuşları bir toplama merkezinde biriktirildikten sonra ambalajsız olarak yeniden değerlendirilmek
üzere bu kartuşları parçalarına ayıran ortaklarımıza gönderilmektedir. Artık malzemeler ayrılır ve
diğer sektörlerde başka yararlı malların üretilmesi için yeniden kullanılır.

ABD’de geri gönderme işlemleri

Kullanılmış toner kartuşlarının ve tüketim malzemelerinin geri gönderilmesi işleminde de çevreye
karşı daha duyarlı davranmak amacıyla Hewlett-Packard kullanıcıları ambalaj kullanmadan geri
göndermeye özendirir. Bunun için iki ya da daha fazla toner kartuşu basitçe birbirine bağlanır ve
önceden hazırlanıp alıcı adresi basılmış ve kapalı ambalaja eklenmiş olan APS etiketi bu destenin
üzerine yapıştırılır. ABD’de daha fazla bilgi almak için, 1-800-340-2445 numaralı telefonu arayın
veya

http://www.ljsupplies.com/planetpartners/

adresinde HP LaserJet Supplies Web sitesini

ziyaret edin.

ABD Dışında geri gönderme işlemleri

ABD dışındaki müşteriler ise yerel HP Satış ve Servis Bürolarını arayabilir veya HP Yazdırma
Gereçleri Çevre Programı hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki Web sitesini ziyaret
edebilirler:

http://www.hp.com/ljsupplies/planet_recycle.html

Baskı ortamları

Bu yazıcı geri dönüşümlü kağıt kullanabilir, ancak kullanılan kağıdın Kağıt ve Diğer Baskı
Ortamları için Yönergeler
içinde belirtilen standartlara uygun olması gerekir. Sipariş bilgileri için,
bkz.

Aksesuarlar ve sipariş verme bilgileri

Bu ürün, DIN 19 309’a uygun olarak yeniden

değerlendirilmiş kağıt kullanabilir.